กทม.ย้ำจัดงานเลี้ยง-งานแต่งห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ข่าวสุขภาพ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

กทม.คุมงานเลี้ยงไม่ให้เป็นคลัสเตอร์ใหม่ แนะเจ้าภาพ-เจ้าของสถานที่เคร่งครัดมาตรการป้องกันโควิด ห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกออล์-จำกัดจำนวนผู้ร่วมงาน

สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้แจ้งผ่านเพจเฟซบุ๊กระบุว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่มีแนวโน้มการระบาดระลอกใหม่ คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ในการประชุมเมื่อวันที่ 7 ม.ค.65 ได้มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชน เกี่ยวกับมาตรการการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ เช่น งานแต่งงาน โดยให้ผู้จัดและเจ้าของสถานที่จัดเลี้ยง ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดในประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 45 อย่างเคร่งครัด ประกอบด้วย

-ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

ให้ปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กรที่กำหนด เช่น

-การจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงาน

-การให้ผู้เข้าร่วมงานสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา

-การจัดให้มีช่วงเวลาพักเพื่อการระบายอากาศ

-การจัดเตรียมอาหารแบบแยกเป็นชุดโดยให้ลดการดื่มกินให้น้อยที่สุด

-การเว้นระยะห่างเพื่อไม่ให้แออัด

ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรค และสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชน

อ้างอิง
https://www.posttoday.com