KTC กำไรปี 64 นิวไฮ 5.8 พันล้าน ปักธงปี 65 พอร์ตสินเชื่อทะลุแสนล้าน

เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

KTC โชว์กำไรปี 64 อยู่ที่ 5,879 ล้านบาท สูงสุดเป็นประวัติการณ์แม้มีการบันทึกค่าใช้จ่ายครั้งเดียวจากราคาขาย “กรุงไทย ลีสซิ่งฯ” ต่ำ คาดพร้อมตั้งเป้าหมายปี 65 พอร์ตสินเชื่อโตทะลุแสนล้าน

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTC เปิดเผยว่า 2564 เป็นปีที่ KTC สามารถสร้างสถิติใหม่ในการทำกำไรสูงสุดอีกครั้งหนึ่ง ทั้งในงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมเป็นจำนวน 6,251 ล้านบาท และ 5,879 ล้านบาท ตามลำดับ

แม้ว่าในปี 2564 KTC จะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และการลดเพดานอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล เป็นผลให้พอร์ตลูกหนี้รวมโตไม่มากนัก ณ สิ้นปี 2564 บริษัทมีเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับรวม 92,636 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.8% จากปีก่อน

ขณะที่ปริมาณการใช้จ่ายผ่านบัตรของบริษัทในรอบปีมีจำนวน 195,727 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยที่ 0.7% มีรายได้รวมลดลง 2.8% จากรายได้ดอกเบี้ยที่ลดลง แต่ก็สามารถบริหารจัดการคำใช้จ่ายรวมให้ลดลงไป 7.8%

ต้นทุนทางการเงินและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นลดลงไปในอัตรา 7.7% และ 17.4% ตามลำดับ ตลอดจนรายได้หนี้สูญได้รับคืนมีอัตราเพิ่มขึ้นที่ 4.7% อัตราส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) รวมลดลงเป็น 3.6% จากไตรมาส 3 อยู่ที่ 3.8% เป็นผลจากการบริหารพอร์ตลูกหนี้ให้มีคุณภาพที่ดีอย่างต่อเนื่อง

ปัจจัยทั้งหลายนี้เป็นผลให้กำไรสุทธิทั้งปี 2564 ของบริษัทเพิ่มขึ้น 10.2%โดยกำไรในงบการเงินรวมมีมูลค่าต่ำกว่างบการเงินเฉพาะกิจการ เนื่องจากราคาซื้อขายใน บริษัท กรุงไทยธุรกิจ ลีสซิ่ง จำกัด (KTBL) ที่เกิดขึ้นจริงต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

และเพื่อให้สะท้อนมูลค่าจริงของพอร์ต จึงมีการตั้งสำรองเพิ่มขึ้นใน KTBL เป็นจำนวน 539 ล้านบาท (ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว)

สำหรับในปี 2565 KTC เห็นถึงโอกาสในการเติบโตผ่านธุรกิจสินเชื่อมีหลักประกันที่ได้วางรากฐานมากว่าสองปีแล้ว ประกอบกับภาพเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัว การใช้จ่ายของผู้บริโภคมีแนวโน้มดีขึ้น ทำให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจะสามารถเติบโตในพอร์ตรวมที่เกินกว่า 100,000 ล้านบาท และจะสามารถสร้างกำไรที่สูงกว่าที่ผ่านมาได้

อ้างอิง
https://www.bangkokbiznews.com/business